Het laatste nieuws uit de webdesign branche

Met het laatste webdesign nieuws enĀ tips & trucs proberen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het internet.

Advertentie

Ook adverteren op deze gids? Bekijk hier de mogelijkheden.

Copyright en auteursrecht bij websites

Geplaatst op 08 maart 2011

Er wordt vaak gedacht dat je niet zomaar een copyrightlogo op een website mag plaatsen en dat er hiervoor eerst een aanvraag moet worden ingediend. Dit is echter niet nodig.

Het auteursrecht is automatisch van toepassing op alles wat je zelf hebt gemaakt. Dit geldt dus ook voor websites en de inhoud hiervan. Zodra je iets hebt gemaakt, bijvoorbeeld een ontwerp, een foto, een video, een tekst of een muziekstuk dan wordt dit werk beschermd door het auteursrecht. Zolang het echt je eigen werk is, en het is onderscheidend genoeg, mag niemand het zonder toestemming of bronvermelding overnemen.

Het copyrightlogo (©) mag dus op elke website staan, zonder dat hiervoor iets is geregistreerd.

Foto's en afbeeldingen

Wil je de teksten op je website voorzien van toepasselijke afbeeldingen, dan kun je drie dingen doen:

  • maak zelf een aantal passende foto's of tekeningen of laat deze maken
  • ga op zoek naar rechtenvrije afbeeldingen (free stock photos)
  • koop afbeeldingen van een fotograaf of een stock website

Tips bij het selecteren van het juiste beeldmateriaal staan op Webdesign-gids.nl.

Auteurswet

In de Auteurswet staat het volgende vermeldt: "Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Volgens Auteursrecht.nl beschikt de eigenaar van het auteursrecht over twee exclusieve rechten:

  • het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk mag gaan openbaar maken en/of verveelvoudigen. Daarvoor is - in beginsel - de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Die heeft immers als enige de auteursrechtelijke zeggenschap over het werk.

  • naast de hierboven genoemde exploitatierechten krijgt elke maker van een werk persoonlijkheidsrechten. Die rechten, die ook wel ‘morele rechten’ worden genoemd, kunnen niet in handen van iemand anders komen en blijven dus bij de maker, ook als de maker zijn of haar auteursrecht (dus het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht) aan een ander zou hebben verkocht.

Toch laten registreren?

Soms is het wel verstandig om bepaald werk toch te registreren, zodat je bij een twijfelgeval kunt bewijzen dat het werk echt door jou is gemaakt.

Voor meer informatie kun je deze uitgebreide uitleg over auteursrecht lezen op webdesign-gids.nl.

Terug naar de vorige pagina